Spelregels & algemene voorwaarden​

Van kracht sinds 17-1-2024

Spelregels

De algemene voorwaarden waarop deze spelregels zijn gebaseerd staan onderaan pagina.

Gaat iets niet naar wens tijdens de huur? Laat het ons weten, dan kunnen wij een oplossing aanbieden.

Inhoudsopgave
Reservering, wijziging en annulering

Je reservering is pas compleet als deze van onze kant bevestigd is.

Het is belangrijk wijzigingen zo snel mogelijk door te geven om kosten te voorkomen. Zo voorkom je annuleringskosten als je last-minute naar een datum wilt wijzigen, die bij ons niet meer beschikbaar is.

Vanaf het moment van reserveren heb je als particulier een bedenktijd van 14 dagen. Daarnaast kan iedereen nog tot 30 dagen vooraf kosteloos annuleren. Als je binnen de 30 dagen voor het evenement annuleert, brengen wij de kosten voor huur in rekening.

Fotostrip, plaatsing en gebruik

Als je voor een persoonlijk thema of strip hebt gekozen maken wij vooraf een persoonlijk ontwerp voor je. Bij de controle mag je hierop nog éénmalig wijzigingen door ons laten aanbrengen. Dat mag ook een heel ander ontwerp zijn.

Wij plaatsen het materiaal in overleg met jou. Als je niet op locatie bent, kiezen wij de beste plek. Het is niet toegestaan om het materiaal te verplaatsen, behalve de props natuurlijk!

Gedurende de gehele periode van huur, dus van plaatsing, tot wij het ophalen, is al het materiaal jouw verantwoordelijkheid. Eventuele voortvloeiende kosten door technische gebreken, schade, verloren en/of gestolen materiaal ontstaan op welke wijze dan ook wordt achteraf in rekening gebracht. Ook als het veroorzaakt is door je gast(en), blijf jij verantwoordelijk.

Betaling

Wij sturen achteraf een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Als je de factuur betaald hebt, krijg je van ons toegang tot jouw digitale foto’s.

Als betaling uitblijft krijg je van ons kosteloos een vriendelijke herinnering om binnen 7 dagen alsnog te betalen. Blijft betaling weer uit? Dan krijg je van ons een iets minder vriendelijke herinnering met €7,- administratiekosten. Bij uitblijven van de betaling wordt deze uit handen gegeven aan ons incassobureau.

Privacy

Weten hoe wij omgaan met jouw gegevens en de gemaakte foto’s? Uitgebreide informatie hierover vind je op hallofoto.nl/privacyverklaring.

Algemene voorwaarden HalloFoto

Van kracht sinds 17-1-2024

Inhoudsopgave
A. Definities
 1. HalloFoto, handelend onder Lemonz V.O.F., verder aangeduid als dienstverlener.
 2. Wederpartij aangeduid als ‘opdrachtgever’.
B. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Bij akkoord van het bijgevoegde voorstel gaat wederpartij expliciet ook akkoord met deze voorwaarden.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
C. Reservering
 1. Een reservering geplaatst via de website moet door opdrachtgever per mail bevestigd worden voordat deze definitief is.
 2. Een zakelijke reservering moet gedaan worden door een daarvoor bevoegde medewerker van het bedrijf.
 3. Bij het plaatsen van een reservering hebben particulieren een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van reservering.
D. Aansprakelijkheid
 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel persoonlijk, materieel of monetair, dat voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening of gebruik van het door opdrachtgever gehuurde materiaal.
E. Annulering

Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend op mail@hallofoto.nl. Houdt hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

 1. Annulering door particulieren binnen de bedenktijd van 14 dagen van het moment van reservering is kosteloos.
 2. Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aanvang van het evenement kun je gratis annuleren.
 3. Bij annulering binnen 30 dagen voor de dag van aanvang van het evenement worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van aanvang van het evenement worden 75% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
F. Wijzigingen

Wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend op mail@hallofoto.nl. Houdt hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

 1. Wanneer je de datum van de reservering wijzigt naar een nieuwe datum worden in rekening gebrachte annuleringskosten in overleg verrekend met de huurkosten voor de nieuwe datum.
 2. Extra gemaakte transportkosten door een gewijzigd afleveradres worden achteraf per nacalculatie op de factuur in rekening gebracht.
G. Installatie, Huurperiode, Gebruik
 1. Het is HalloFoto toegestaan om het product op elk gewenst moment voor aanvang van het evenement te leveren.
 2. De periode van verhuur is geldend voor de duur van het evenement, met een maximum van 24 uur. Deze periode gaat in na installatie van product(en)
 3. Het is niet toegestaan om de geleverde product(en) in enige vorm te verplaatsen. Verplaatsing is op eigen risico. Bij geconstateerde verplaatsing zal elke vorm van defect en/of schade op de verhuurder verhaald worden.
H. Materiaalpech
 1. Bij materiaalpech tijdens verhuur of evenement zal de dienstverlener zich inspannen om dit te verhelpen of, wanneer redelijkerwijs mogelijk, vervanging te leveren.
 2. Opdrachtgever dient materiaalpech of andere gebreken direct te melden, zodat de dienstverlener een passende oplossing kan bieden. Opdrachtgever kan zich niet achteraf beroepen op compensatie van welke aard dan ook door materiaalpech of andere gebreken.
 3. Als door materiaalpech voortvloeiende gebreken ontstaan kan door de opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op (extra) vergoeding.
I. Aansprakelijkheid opdrachtgever, diefstal en/of verloren materiaal
 1. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van dienstverlener, aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement. Deze aansprakelijkheid geldt voor de gehele duur dat het gehuurde product op de locatie aanwezig is. Dit schadebedrag zal in zijn geheel op opdrachtgever verhaald worden.
 2. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor op enige wijze verloren en/of gestolen materiaal.
J. Betaling
 1. Het digitale album en foto’s worden aangeleverd na betaling van de openstaande factuur.
 2. De standaard betaaltermijn van facturen uitgeschreven door de dienstverlener bedraagt 14 dagen na verzending, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke na twee keer de betaaltermijn, 28 dagen na verzending, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
K. Duurzaamheid
 1. Lemonz spant zich in om over de hele breedte de diensten te verduurzamen op basis van effectiviteit, haalbaarheid en proportionaliteit.
 2. Lemonz compenseert haar voetafdruk door voor elk evenement een boom te planten. Ter uitvoering hiervan is Lemonz partner van TreesforAll. Lemonz doneert elk halfjaar €5,- per uitgeschreven factuur met een minimale donatie van €750,- ter waarde van 150 bomen per jaar, te planten in binnen en buitenland naar inzicht van Trees for All. 
L. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 1. Indien onze dienstverlening het bezoeken van bedrijfslocatie(s) omvat die in eigendom zijn van of gehuurd worden door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om proactief alle bekende en relevante risico’s die verband houden met deze locatie(s) actief te melden aan onze organisatie. RI&E moet relevante risico’s identificeren die onze medewerkers kunnen tegenkomen tijdens hun bezoek. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat passende maatregelen zijn genomen om deze risico’s te minimaliseren.